Radiokomunikacja na morzu.


Pływanie po morzach, w celach turystycznych, różnego rodzaju jachtami wymaga podporządkowanie się różnego rodzaju przepisom z zakresu bezpieczeństwa i ratownictwa morskiego. Jednym z nich jest posiadania osoby na pokładzie uprawnionej do obsługi radiostacji VHF. Taką osobą jest radiooperator SRC, który posiada wszelką niezbędną wiedzę do radiokomunikacji na morzu.

Radiooperator radiostacji krótkiego zasięgu.

Radiooperator SRC jest członkiem załogi, który zna wszystkie przepisy z zakresu morskiej radiokomunikacji i potrafi w sposób właściwy obsługiwać radiostację VHF z cyfrowym selektywnym wywołaniem. W szczególności musi posiadać wiedzę na temat procedur stosowanych w łączności priorytetowej DISTRESS, URGENCY i SAFETY. Ponadto musi wiedzieć jak prowadzić komunikację w sytuacjach zagrożenia, współpracować ze służbami poszukiwawczo-ratowniczymi i wykorzystywać urządzenia alarmowania i lokalizacji. Tego typu wiedzę można poznać odbywając kurs radiooperatora SRC online. Natomiast uprawnienia zdobywa się po zdaniu egzaminu przed komisją Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Kurs SRC.

Kurs SRC pozwala na poznanie wszystkich zagadnień potrzebnych w codziennej pracy jako radiooperator oraz na przygotowanie się do egzaminu. W dobie pandemii popularne stają się kursy zdalne. Kurs SRC online zawiera to samo co kurs stacjonarny, a jego dodatkowym atutem jest to, że uczestnik może odbyć go ze swojego miejsca zamieszkania. Koszty takiego kursu to około 300 zł. Dla osób, które nigdy nie miały do czynienia z radiostacjami VHF, są organizowane dodatkowe spotkania przed egzaminem. Mają one na celu nauczyć praktycznego posługiwania się tego typu radiotelefonami.

Podsumowując, wszystkie osoby, które chcą pływać po morzach, muszą posiadać wśród swojej załogi radiooperatora, który w razie zagrożenia będzie umieć wezwać pomoc.

Kurs src online tylko na stronie Fairwinds.pl